24 tháng 4, 2014

Bài thơ Đường

Trời cứ mưa, lai rai, lâm râm, gần hết cả 3 tháng mùa xuân chưa có một ngày nắng đẹp! Chẳng có ánh dương ! Dĩ nhiên ngày mưa không phải là 24 /24 nhưng mà hầu như ngày nào cũng có ướt mưa! Tuy không còn rét và lại đã chuyển nóng nhưng càng khó chịu vì nóng ẩm! Ngồi nhà ít đi đâu vì trời đâu có đẹp! Lại giở thơ Đường tìm bài MƯA, nghĩ mình sống trong một căn hộ chung cư có khác gì trên một con thuyền ở dòng sông! TRONG THUYỀN ĐÊM MƯA ! Bạch Cư Dị. 

Chu trung dạ vũ - Bạch Cư Dị - 白居易   
舟中夜雨
Chu trung dạ vũ
  Trong thuyền đêm mưa (Người dịch: Tản Đà)
江雲暗悠悠,
江風冷修修。
夜雨滴船背,
夜浪打船頭。
船中有病客,
左降向江州。

Giang vân ám du du
Giang phong lãnh tu tu!
Dạ vũ trích thuyền bối
Dạ lãng đả thuyền đầu
Thuyền trung hữu bệnh khách
Tả giáng hướng Giang Châu.
 
  Mây sông kéo đến đùn đùn
  Gió sông thổi lạnh ghê hồn khách ông
  Mưa đêm nhỏ xuống nan bồng
  Sóng đêm dồn vỗ long đong mạn thuyền
  Trong thuyền có bác ốm rên
  Giáng quan thằng lối ra miền Giang Châu

DỊCH NGHĨA:
Mây trên sông đen nghìn nghịt!
Gió trên sông lạnh ngăn ngắt!
Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền;
Sóng đêm vỗ mạnh vào mũi thuyền.
Trong thuyền có người khách đang ốm
Bị giáng chức đổi đi Giang Châu(*)

(*) Năm Nguyên Hòa thứ 10, (815), tác giả bị giáng chức và đổi đi làm tư mã Giang Châu.
 

2 nhận xét:

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]